EuroParcs De IJssel Eilanden
Kampen

Functie

Leisure
Verblijfsrecreatie

Omvang

400 recreatie- woningen
Voorzieningen

Periode

Vanaf 2014
Oplevering 2022

Rol

Exploitatie voormalig recreatieterrein
Conceptontwikkeling
Vergunningstraject
Realisatie

In het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, waarbij riviergebieden veiliger worden gemaakt en gelijktijdig duurzame gebiedsontwikkeling plaatsvindt, is de gemeente Kampen onder andere aan de slag gegaan met een voormalig camping- en jachthaventerrein. Een terrein dat zou verdwijnen door de grootschalige infrastructurele gebiedsontwikkeling, waarbij onder meer een nieuwe sluis is gerealiseerd ter vervanging (en verplaatsing) van de oude schutsluis.

MaMa Vastgoed wist goed aan te voelen hoe het beste invulling kon worden gegeven aan de wens van de Hanzestad om meerdaagse bezoekers naar het gebied te trekken. Met als resultaat een uitgestrekt en luxe vakantiepark met oog én respect voor het direct aangrenzende natuurgebied.

Een ontwikkeling die MaMa Vastgoed op het lijf geschreven was, door de expertise op het gebied van de recreatieparken en de exploitatie hiervan. Het neerstrijken van EuroParcs als exploitant was dan ook geen toeval. Tijdens de planvorming hielden we al goed rekening met het wensenpakket van een dergelijke exploitant van formaat.